slideshow-img

Učitelé

Školní rok 2021 – 2022 učitelé

Ředitelka školy Mgr. Miloslava Hutirová
1. roč. Mgr. Kateřina Vetrová  
2. roč. Mgr. Ilona Švábenská
3. roč. Mgr. Dagmar Nedvědová
4. roč. Mgr. Bc Adriana Dostálová
5. roč. Mgr. Mgr. Matěj Kunc
6. roč. Mgr. Vladimíra Škrabalová
7. roč. Mgr. Iva Richterová
8. roč. Mgr. Zdeňka Kolbábková
9. roč. Mgr. Lenka Fiebichová

 

 Ostatní učitelé:

Mgr. Gabriela Zemanová  – učitelka anglického jazyka a výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Fiebichová učitelka německého jazyka
Mgr. Ladislav Polák učitel pověřený zastupováním ředitelky, informatika, účetní
ŠD Lenka Skácelíková – vychovatelka školní družiny – první oddělení  
ŠD Hana Šolcová – vychovatelka školní družiny – druhé oddělení

 

Provozní pracovníci:

ukl-prostr


Jan Pospíšil  školník
Martina Šabacká uklízečka
Marie Habrmanová uklízečka

 

 
Školní jídelna:

talir-jidl


Eva Čelková kuchařka
Květoslava Nováčková pomocná kuchařka

 

uvazky-2021-2022